Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbige budgetønsker, Budget 2018-2021
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af takstændringer pr. 01.06.2017 for Aalborg Renovation
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af forslag til ændring af Granly Vandværks og Aalborg Vand A/S's forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af strategi for fossilfri varmeproduktion
Beslutning: Anbefales
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af status på bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget, Budget 2018-2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet