Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 17. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2017 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. april 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af strategiplaner 2018-21 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet - Nordjyllands Beredskab 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af administrationspraksis når påbud om tilslutning til vandværk ikke efterkommes
Beslutning: Udsat
8. Orientering om Aalborg Bæredygtighedspris 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om fordebat til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af FC Betons produktion i Drastrup
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Beretning fra Miljø
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om afledning af hospitalsvand fra Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om én indgang og servicemål
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om status på badevandsanalyser
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om samarbejde med Reno-Nord om afsætning af papir og pap
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet