Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på foreløbige budgetønsker - Budget 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af økonomiske fordelingsnøgler for 2018 for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vandsamarbejdet på Sejlflodkanten (VSK)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af 2. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1469, Hals
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af igangsætning af forhandlinger om frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om naturkapitalindeks i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om udsættelse af tidsfrister for revurdering af miljøgodkendelser af skydebaner
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering