Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2018-2021 - foreløbige budgetønsker prioriteret fortsat
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. maj 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af KIMO - International konference 2018
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme langs Galstersgade med tilstødende sidegader, del af K-område 0.0.27 Nørresundby
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme langs Ågade med tilstødende sidegader, dele af K-områderne 0.1.09, 0.1.16 og 0.1.25, Aalborg Midtby
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del af K-område 0.2.46 - Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal Enge
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af midlertidig regulering, som første skridt i en helhedsplan ved Sofiendal Enge
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forskrift for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om status på Tulip / Karolinelund
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om vandplanstatus for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Egholm som øko Ø
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om forsøg med grøde til øko landbrug
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om tilrettelæggelse af tilfredshedsundersøgelse, Én Indgang
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om tidsplan for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om HMN Naturgas I/S - årsregnskab 2016
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om I/S Reno-Nord - årsrapport 2016
Beslutning: Til orientering
18. Orientering om Oudrup Deponi I/S - årsregnskab 2016
Beslutning: Til orientering
19. Orientering om Nordjyllands Beredskab I/S - årsregnskab 2016
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af mødedatoer for 2018 for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
23. Eventuelt
Beslutning: Intet
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

25. Godkendelse af udbud om rottebekæmpelse 2017-2019
Beslutning: Godkendt
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
27. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
28. Eventuelt
Beslutning: Intet