Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse/drøftelse af budgetønsker og aktuel status på Budget 2017 mv.
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af etablering af elkedel. Projektgodkendelse
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af projekt vedr. renovering og etablering af røggaskondensering på 3 reservelastcentraler
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Aalborg Kommunes bemærkninger til projektændring af ny jernbane til Aalborg Lufthavn
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om valg af renovatør til indsamling af restaffald
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af aftale
Beslutning: Anbefales
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet