Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2017
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af økonomiske tilpasninger for tværkommunale samarbejder
Beslutning: Godkendt
4. Orientering vedr. ledelsesnotat vedr. årsregnskabsrevisionen for 2016
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Aalborg uden affald, affaldskværne
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ordning for recirkulere næringsstoffer i madaffaldet fra husholdningsaffald
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af revidering af ordning for klinisk risikoaffald fra virksomheder
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om status på vandløbsregulativarbejdet
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om fællesprojekt Havørred Limfjorden 2018-2020
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om opfølgning på Business Region Nord Denmarks ansøgning
Beslutning: Til orientering
12. Henvendelse fra Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen vedr. afholdelse af arrangementer/koncerter i Karolinelund
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Orientering om redegørelse af verserende sag
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
19. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet