Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 1. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2018-2021 - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Budgetrevision 2017, takstjusteringer Aalborg Gas
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. september 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af servicemål for borgerhenvendelser til Aalborg Renovation
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om det videre arbejde med madaffald
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om håndtering af pesticidfund i drikkevand
Beslutning: Til orientering
9. Orientering vedr. evaluering af Bæredygtighedsfestival 2017
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om halvårsstatus på tilfredshedsundersøgelserne vedrørende miljøsager og miljøtilsyn
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet