Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Orientering vedr. regnskabsrapportering pr. 31. oktober 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om status på godkendelse af budgetter, takster og regnskaber for vand- og kraftvarmeværker med kommune-garanterede lån
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af etablering af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og nedlæggelse af Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Beslutning: Anbefales
8. Orientering vedr. miljøvurderingsproces vedr. grundvandsvarme i Farstrup
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord
Beslutning: Udgik
11. Godkendelse af miljøtilsynsplan for Aalborg Kommune 2017-2021
Beslutning: Godkendt
12. Orientering om status for Miljø- og Energiforvaltningens biler med alternative drivmidler
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 14. november 2017
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
19. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet