Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om økonomiske tilpasninger for tværkommunale samarbejder
Beslutning: Til orientering
3. Legalitetsgodkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2018, Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
4. Legalitetsgodkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2018, Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. november 2017 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af det videre arbejde ved Gistrup Sø
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse/orientering om samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om status på badevandsanalyser
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om evaluering af udendørs musikarrangementer i 2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 12.12.2017 og afhentning af restaffald hos fødevareproducenter
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Godkendelse af aftale
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af kommunikationsforhold
Beslutning: Godkendt
18. Orientering om kontraktforhold
Beslutning: Til orientering
19. Orientering om opfølgning på Vandforsyningsplan 2014-2024
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
22. Eventuelt
Beslutning: Intet