Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 17. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Præsentation af medlemmer af Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Til orientering
3. Valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
4. Introduktion til udvalgsarbejdet
Beslutning: Til orientering
5. Introduktion til forvaltningens økonomi og Administration
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Forretningsorden for Miljø- og Energiudvalget 2018 - 2021
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af mødedatoer for 2018 for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af kompetencefordelingen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen 2018 - 2021
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

16. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 16.01.2018
Beslutning: Til orientering