Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Administration og Service
Beslutning: Til orientering
3. Introduktion til NBE
Beslutning: Udsat
4. Introduktion til myndighedsområderne: Varme-, energi- og beredskabsplanlægning
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af foreløbigt årshjul 2018 for Miljø- og Energiudvalget for processer for Strategiplan/Budget 2019-22, Regnskab 2017 mv.
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af midlertidig tillæg til vandløbsregulativ for Svanholmgrøften/Sofiendalgrøften og Letvadgrøften/Svanholmgrøftens sidegrøft
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af indsigelse mod ændring af statens indsatsprogram for vandløbsindsatser i Vandområdeplan 2015-2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om status for fejlkobling af spildevand ved Lindholm Strandpark
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status for afledning af hospitalsspildevand fra Nyt Aalborg Universitetshospital
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet