Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Aalborg Renovation, affaldsplanlægning og drift
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Forretningsorden for Miljø- og Energiudvalget 2018-2021.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om foreløbigt regnskab 2017 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
5. Drøftelse af udkast til strategiplaner 2019-2022 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af Modernisering- og effektiviseringskatalog - budget 2019-2022 - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
7. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af forslag til VVM-redegørelse for oplag af fyrværkeri på Rørdalsvej 230, 9220 Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om redegørelse for rækkefølgen for etablering af nedgravede containere
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2018
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering af kampagnen "Gør os alle grønnere"
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om handlingsplan for Limfjordsrådets Sekretariat
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Limfjordsrådets årsberetning for 2017
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering om affaldssortering på RenoNord
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Se referat
21. Eventuelt
Beslutning: Intet