Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Årsregnskab 2017
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af overførseler fra 2017 til 2018
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om status på Moderniserings- og effektiviseringsbidraget
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Beredskabsplan for drikkevand
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Vandforsyningsplan 2013-2024 - Revision af bilag 5 og bilag 14
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i sommerhusområdet Hals-Hou, Vejgård, Vester Hassing, Sofiendal Enge, Vadum, Langholt, Lin
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om status for jordfordeling i Aalborg Sydøst
Beslutning: Til orientering
9. Oritentering om status over miljømæssige forhold hos Limfjords Danske Rodfrugter
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Renovations kommunikation med borgere og virksomheder
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om konsekvenser af mulig strejke/lockout
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
13. Introduktion til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Beslutning: Til orientering
14. Introduktion til Bæredygtighedsstrategi
Beslutning: Til orientering
15. Introduktion til Center for Grøn omstilling
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet