Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 18. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til vandløbsområdet
Beslutning: Til orientering
3. Introduktion til grundvandområdet
Beslutning: Til orientering
4. Introduktion til spildevandsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31.03.2018
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af budget 2019-2022 - Foreløbige budgetønsker
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om årsregnskab 2017 for de tværkommunale samarbejder og Center for Grøn Omstilling
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Egholm Øko-ø
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af skoleprojekt - Bæredygtighed i Virkeligheden
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af implementering af Bæredygtighedsstrategien for 2018 og 2019
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om status på Miljø- og Energiforvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-20
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om etablering af lokale foreninger til produktion af økologisk kød
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om status på handlingsplan til EU Borgmesterpagt
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om anbefalinger vedrørende klimavenlig mad til kommunale køkkener
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - Årsberetning 2017
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - Handlingsplan
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af oprettelse af Digelaget Ørnene og vedtægter
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af ny vedtægt for Egense Nord Digelag
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af ny vedtægt for Nørkær Enge Landvindingslag
Beslutning: Godkendt
20. Orientering om analysearbejde vedrørende I/S Reno Nords affaldsenergianlæg
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Til orientering
21. Orientering om konsekvenser af mulig strejke/lockout
Beslutning: Til orientering
22. Orientering om fælles navn og logo for Aalborg Forsyning
Beslutning: Til orientering
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
25. Eventuelt
Beslutning: Intet
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

27. Orientering om kontraktforhold
Beslutning: Til orientering
28. Orientering om aftaleforhold
Beslutning: Til orientering
29. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
30. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
31. Eventuelt
Beslutning: Intet