Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på Moderniserings- og effektiviseringsbidrag - Budget 2019-22
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af Budget 2019-22 - foreløbige budgetønsker
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af offentlige beskyttelsesrum i det fri og sikringsrum i eksisterende bygninger
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om FN's 17 verdensmål om bæredygtighed og udvikling
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet