Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til LandMiljø
Beslutning: Til orientering
3. Introduktion til Én indgang
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af et område i det åbne land ved Milbakvej, Elkærvej og Mindevej, vest for Sulsted
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af et område i det åbne land ved Vadum Kirkevej, øst for Vadum
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Aalborg Bæredygtighedsfestival, Aalborg Bæredygtighedspris og forslag til udvalgets aktive deltagelse i festivallen for 2018
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om lystfiskerturisme i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om evaluering af Servicemålsaftalen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status og plan for uddeling af plastposer til restaffald i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. april 2018
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af Moderniserings- og effektiviseringsbidrag - Budget 2019-2022
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
18. Eventuelt
Beslutning: Intet