Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af strategiplaner 2019-2022 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de skattefinansierede områder fortsat - Budget 2019 - 2022
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af foreløbige budgetønsker for de brugerfinansierede områder - budget 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om årsrapport 2017 for I/S RenoNord
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af takster og regulativ for Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om ny lejekontrakt med Fjordbyen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet