Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til myndighedsopgaver vedrørende Borgermiljø, Virksomhedmiljø samt Jordmiljø
Beslutning: Til orientering
3. Orintering om overførsler mellem årene - særlige forhold
Beslutning: Til orientering
4. Orintering om regnskabsrapportering pr. 31. juli 2017
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om prioritering af opgaver i Miljø og plan
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse og drøftelse af budgetønsker og aktuel status på budget 2018 mv.
Beslutning: Godkendt
7. Orintering om Nordjyllands Beredskab I/S - Årsregnskab 2017
Beslutning: Til orientering
8. Orintering om ledelsesnotat vedr. årsregnskabsrevisionen for 2017
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af forslag til ændring af Vejgaard Vandværks og Aalborg Vand A/S's forsyningsoplande
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Egense Nord Digelag Ny vedtægt og partsfordeling
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af ny vedtægt for Nørkær Enge Landvindingslag
Beslutning: Godkendt
12. Orientering om Lagunen Fiskepark ved Hals
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af offentlige beskyttelsesrum i det fri og sikringsrum i eksisterende bygninger
Beslutning: Udsat med bemærkninger
14. Godkendelse af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018-2020
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om status for rensning af spildevand for lægemiddelstoffer
Beslutning: Til orientering
16. Orintering om analysearbejde vedrørende I/S Reno-Nords affaldsenergianlæg
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af mødedatoer for 2019 for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
19. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Introduktion til Limfjordssekretariatet
Beslutning: Til orientering
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
25. Eventuelt
Beslutning: Intet