Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 31. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. september 2018
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2019-2022
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Nordjyllands Beredskab - Økonomisk fordelingsnøgle for 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af økonomisk tilpasning for tværkommunale samarbejder
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af principper for gebyrer for benyttelse af nedgravede containere i tætbyen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af mandat til at tilbyde erstatning under ekspropriation vedr. vandløbsprojektet ved Klæstrup mølle
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Beslutning: Anbefales
12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift - 2018-21
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af nyt digelag og vedtægt for Digelaget Ørnene, Egense
Beslutning: Godkendt
16. Orientering om projektoversigt Bæredygtighed og Udvikling
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om deltagelse i Økologisk Råds grønne omstillingsprojekter
Beslutning: Til orientering
18. Orientering om status for "Gør os alle Grønnere" kampagnen
Beslutning: Til orientering
19. Orientering om status og udvikling af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
21. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

24. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
25. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
26. Eventuelt
Beslutning: Intet