Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. oktober 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af Efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om ændring af kommunalt tilskud ved etablering af nedgravede containere
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om udbud af behandling og afsætning af emballageglas
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om beslutninger og videre forløb med planlægning af ordning for madaffald
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om høringssvar til Region Nordjylland om forslag til Tillæg nr. 1 til udlæg af graveområde ved Vester Hassing
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. og Vandsamarbejde Hals for 2019
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om status for kommuneplanrevision 2019 - Retningslinjer
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status for revision af Aalborg Kommunes Energistrategi - Smart Energy Aalborg
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Orientering om evaluering af Bæredygtighedsfestivalen 2018
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om det Cirkulære Nordjylland
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Intet

Lukket

18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet