Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af kompetencefordelingsplanen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
3. Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro
4. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
5. Orientering om høringssvar til Region Nordjylland om forslag til udlæg af graveområde ved Vester Hassing
6. Orientering vedr. opfølgning på vandforsyningsplan 2013-2024
7. Orientering fra rådmand og direktør
8. Orientering fra diverse selskaber
9. Eventuelt
10. Godkendelse af referat

Lukket

11. Godkendelse af forretningsforhold
12. Orientering fra rådmand og direktør
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
14. Eventuelt