Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kompetencefordelingsplanen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om høringssvar til Region Nordjylland om forslag til udlæg af graveområde ved Vester Hassing
Beslutning: Til orientering
6. Orientering vedr. opfølgning på vandforsyningsplan 2013-2024
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af forretningsforhold
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet