Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. november 2018
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2019, Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2019, Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt