Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af administrationsbidragsaftale mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om godkendte budgetter og takster for værker med kommunal lånegaranti
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af etablering af det cirkulære Aalborg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
6. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet