Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vandforsyningsplan 2020-2031 - Overordnede målsætninger, fokusemner samt status for igangsatte projekter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om badevandskvaliteten sæson 2018
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forslag til årets tema for Bæredygtighedsfestival 2019
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om strategisk samarbejde med alle institutter på AAU i relation til MEGA projekt "Let at være bæredygtig"
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om handlingsplan og årsberetning for Limfjordsrådets sekretariat
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om forslag til Mobilitet 2040
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om ændret tracé for fjernvarmetransmissionsledning til Storvorde
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om evaluering af støj fra udendørs musikarrangementer i 2018
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om igangværende sager og klager - affaldsvirksomheder i Sølystområdet
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2019
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Godkendelse af Råd for Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering om afledning af regnvand
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet