Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2018
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af foreløbigt årshjul 2019 for Miljø- og Energiudvalgets processer for Strategiplan/Budget 2020-2023, Regnskab 2018 mv.
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af samarbejde med de humanitære organisationer om grøn omstilling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborgs køb af fast ejendom
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Mariagerfjord Kommunes opsigelse af aftale om opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering om salg af overskydende restaffaldscontainere
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet