Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Årsregnskab 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af overførsel fra 2018 til 2019 - Tillægsbevillinger - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Drøftelse af strategiplaner 2020-2023 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af bidrag til Omprioriteringskatalog - Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
Beslutning: Til orientering
7. Orientering af årshjul for "Gør os Alle Grønnere-kampagnen"
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om fleXskrald i Aalborg Midtby
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om afsætning af haveaffald og grøde til økologiske landmænd
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af årsregnskab 2018 for Aalborg Renovation
Beslutning: Godkendt
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet