Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 3. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Planstrategi 2019
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om Aalborg som Danmarks grønne testcenter
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om status på bidrag til Omprioriteringskataloget
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Aalborg Forsyning, Renovations deltagelse i Det Cirkulære Nordjylland
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Egholm som øko-Ø
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet