Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse/drøftelse af kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en masterplan for Limfjorden i balance
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om NBE Årsberetning 2018
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts 2019 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af tillægsbevilling som konsekvens af finanslovsaftalen - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om ny betalingsmodel for kommunerne under Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om vandindvindingstilladelser til markvanding
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af budget 2020-2023 - Foreløbige budgetønsker - skattefinansierede område
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse af budget 2020-2023 - Foreløbige budgetønsker - brugerfinansierede område
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af budgettema, Aalborg DNA i grøn balance
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af 2. behandling af revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af forslag til ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme langs Ane Dams Gade med tilstødende sidegader i Nørresundby
Beslutning: Godkendt
14. Orientering om sagsbehandlingstider og brugertilfredshedsundersøgelser og tilsynsberetning 2018
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet