Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af mål om etablering af fjernaflæste vandmålere
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. april 2019 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Strategiplaner 2020-23 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af bidrag til omprioriteringsbidraget
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af foreløbige budgetønsker - skattefinansierede område - fortsat drøftelse - Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes
8. Drøfelse af rapport vedrørende evaluering af byrådets arbejdsvikår i Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering om 'fisketuren går til Hals/Egense'
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Intet