Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 29. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af branchefælles standarder for affaldsordningers betydning for Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af frekvens for tømning af restaffald
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orintering om registrering af virksomheders benyttelse af genbrugspladsen
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for Jordfordelingsprojektet i Aalborg Syd Øst
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet