Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om revision af Aalborg Kommunes Energivision 2050 - Smart Energy Aalborg
Beslutning: Til orientering
3. Orintering om virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2019 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recyclinger
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af budgetønsker - skattefinansierede område
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af jordfordeling i Aalborg Sydøst
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Forsyning
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af ekspropriationsvilje ved vandløbsprojekt ved St. Restrup dambrug
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Vandforsyningsplan 2020-2031 - principper for tilladelser til vandrensning
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af offentlig høring af fællesregulativ
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kontrolprogrammer for drikkevand til kommercielle og offentlige aktiviteter samt ikke almene vandforsyninger
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af mødedatoer for 2020 for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
18. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Intet