Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 21. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af jordfordeling i Aalborg Sydøst
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse og drøftelse af budgetønsker 2020 og aktuel status på budget 2019
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31. juli 2019 - skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om ledelsesnotat vedr. årsregnskabsrevisionen for 2018
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Aalborg Naturgas Net, regulering af nødforsyningstarif 2018 og 2019
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af opgaveoverførsel af oparbejdning og afsætning af rent træ til I/S Reno-Nord
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af tillægsprojekt for etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod.
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2022
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af vandforsyning til udstykning ved Tofthøjvej
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om vedtægtsænderinger for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om luftmålestation på Vesterbro
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om henvendelser vedrørende manglende vandafledning
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering om status for NBE samarbejde
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af aftaleforhold - salg af aktiviteter
Beslutning: Anbefales

Åben

20. Orientering om status vedr. autoophugsvirksomheder
Beslutning: Til orientering

Lukket

21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Intet
24. Godkendelse af udpegningen af vinderen af Bæredygtighedsprisen 2019
Beslutning: Godkendt