Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 26. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2014, ressourcebehov til det skattefinansierede område 2015-18
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Renovation - kompetencefordeling for opgaver inden for jordflytningsområdet
Beslutning: Godkendt
4. Varmeplanlægning – etablering af fjernkøling
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg Forsyning, Varme – markedsføringssamarbejde
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2014, skattefinansieret områder
Beslutning: Udsat
7. Varmeplanlægning - Hals Fjernvarme A.m.b.a. - Budget 2014-15 og takster pr. 1. juni 2014
Beslutning: Udsat
8. Varmeplanlægning - Mou Kraftvarme a.m.b.a. Budget 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Udsat
9. Varmeplanlægning - Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Budget 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Udsat
10. Varmeplanlægning - status for varmeleverandører 2013
Beslutning: Udsat
11. Varmeplanlægning - ændring af vedtægter, Hals Fjernvarme A.m.b.a
Beslutning: Udsat
12. Strategi og Plan - kompetencefordeling for opgaver inden for affaldsmyndighed
Beslutning: Udsat
13. Strategi og Plan - kompetencefordeling for opgaver inden for spildevandsplanlægning
Beslutning: Udsat
14. Klimakommunerapport 2013
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Udsat
15. Deltagelse i KIMO Danmark som observatør i 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Miljø - kompetencefordeling i forbindelse med miljøvurdering af kommuneplan og lokalplaner
Beslutning: Udsat
17. Miljø – Bionaturgas Vaarst A/S - fordebat, VVM for udvidelse og optimering af anlægget
Beslutning: Godkendt
18. Miljø – Grundlag for håndtering af udledninger af overfladevand i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Intet
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

23. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
24. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
25. Eventuelt
Beslutning: Intet