Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 27. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Miljø- og Energiudvalget - mødedatoer 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering: Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 30. september 2014, skattefinansieret områder
Beslutning: Til orientering
5. Orientering: Ulsted Varmeværk a.m.b.a. Årsrapport 2013-14
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt