Skoleudvalget

Skoleudvalget 26. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse - fællesmøde mellem Skoleudvalget og FMU om budget 2019-2022
3. Godkendelse af Skoleprognose 2018
Bilag til punkt 3
 
4. Drøftelse af Budget 2019: Budgetrapport 2019, 2. udgave
5. Drøftelse af Budget 2019: Drøftelse af anlægsområdet
6. Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2018
7. Orientering om arbejdet med ny skole på Stigsborg Havnefront
8. Orientering vedr. aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
9. Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring
10. Orientering på opfølgning om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
13. Godkendelse af referat