Skoleudvalget

Skoleudvalget 18. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om Skoleudvalgets besøg på Kærbyskolen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på MinUddannelse
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om trivselsmåling og sundhedsprofilundersøgelse blandt børn og unge
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af udkast til nyt kommissorium vedr. fællestilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af 2. behandling af anmodning fra Ulsted Skole om ændring af overbygningsskole
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om skolekonference i København 1. og 3. oktober
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2018
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af henvendelse fra Kristoffer Hjort Storm (DF) om en principiel beslutning om anmeldelse af lovovertrædelse af brud på maskeringsforbuddet
Beslutning: Ikke godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt