Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse
3. Drøftelse af evaluering af budgetproces
4. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2018
5. Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre
6. Orientering om samarbejde mellem Skoleforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen
7. Orientering om SSP tilstandsbeskrivelse fra første halvår i 2018
8. Drøftelse af årshjul til Fælles Rådgivende Organ
9. Godkendelse af besøgsplan for Skoleudvalget i 2019
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
11. Eventuelt
Bilag til punkt 11
 
12. Godkendelse af referat
13. Orientering om analyse af muligheden for at etablere vuggestuer i tilknytning til skoler
14. Godkendelse af delegeret kompetence til styregruppe for Børne- og Ungeunivers