Skoleudvalget

Skoleudvalget 1. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Folkeskolereformen - drøftelse af "Skoleledelse"
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Drøftedes
3. Folkeskolereformen - drøftelse af "Kompetenceudvikling"
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes
4. Folkeskolereformen - Understøttende undervisning
Beslutning: Godkendt
5. Folkeskolereformen - Motion og bevægelse
Beslutning: Godkendt
6. Fritidscentrenes rolle i Folkeskolereformen
Beslutning: Godkendt
7. Personalearbejdspladser
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. 2. behandling nedlæggelse af DUS morgenmodul Hals
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen
Beslutning: Godkendt
10. UU - Aalborg
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om skoleindskrivning for skoleåret 2014/2015
Beslutning: Godkendt
12. Rusmiddelundersøgelsen 2014
Beslutning: Til orientering
13. Endeligt regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
14. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
15. Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
16. Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt