Skoleudvalget

Skoleudvalget 2. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 2. september 2014
Beslutning: Til orientering
3. Kvalitetsrapporter
Beslutning: Godkendt
4. 10. klasse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt