Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tværforvaltningsprojekt om oprettelse af klublignende tilbud til unge med diagnoser indenfor autismespektret
Beslutning: Godkendt
3. Profilskoler i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Breddeidrætsfolkeskoler
Beslutning: Godkendt
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt