Skoleudvalget

Skoleudvalget 4. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. 1. behandling - Helhedstilbud for specialklasser og specialskoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. 1. behandling - De økonomiske rammer for omsætning af folkeskolereformen. 2 bølge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. 1. behandling - Principdrøftelse vedr. skolebestyrelser
Beslutning: Godkendt
5. 1. behandling - Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
Beslutning: Godkendt
6. Kommunale mål i folkeskolen
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Deltagelse i elevinddragelsesprojekt
Beslutning: Godkendt
8. Vedtægter for Taleinstituttets bestyrelse
Beslutning: Godkendt
9. Understøttende undervisning
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Arbejdstidsaftaler
Beslutning: Ikke imødekommet med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt