Skoleudvalget

Skoleudvalget 4. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 4. marts 2014.
Beslutning: Godkendt
3. Folkeskolereformen - drøftelse af "Indhold og organisering af den understøttende undervisning"
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Ferieplan for skoleåret 2015/2016
Beslutning: Godkendt
5. Nøgletal for forbrug af specialkørsel 2013
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Beslutning: Til orientering
7. Status om UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning
Beslutning: Drøftedes
8. Budgetprocedure 2015
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt