Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Aalborg Ungdomsskole og godkendelse af Ungdomsskoleplan 2014
Beslutning: Godkendt
3. 1. behandling - kompetenceudvikling som følge af skolereformen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole
Beslutning: Godkendt
5. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Beslutning: Anbefales
6. Budgettemaer for 2015
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Intet