Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Skoleudvalgets medlemmer 2014 - 2017
Beslutning: Til orientering
2. Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
3. Introduktion til Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Forretningsorden for Skoleudvalget
Beslutning: Godkendt
5. Forventningsafstemning vedrørende det kommende udvalgsarbejde v/rådmanden
Beslutning: Drøftedes
6. Skoleudvalgets møder i 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet