Skoleudvalget

Skoleudvalget 7. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 7. oktober 2014
Beslutning: Til orientering
3. Specialundervisningstilbud
Beslutning: Til orientering
4. Fremtidig organisering af 10. klasse
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2014 - 2017
Beslutning: Til orientering
6. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Skoleudvalgets møder i 2015
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt