Skoleudvalget

Skoleudvalget 10. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Status på antal underretninger medio 2014
Beslutning: Til orientering
3. Analyse af underretninger
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Undersøgelse af anbragte børns skolegang
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Temadrøftelse - Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2014 - 2017
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt