Skoleudvalget

Skoleudvalget 12. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Mødefora i Skoleforvaltningen
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. 2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen
Beslutning: Godkendt
5. Afrapportering fra temagrupperne vedrørende folkeskolereformen samt status på den inddragende proces
Beslutning: Til orientering
6. Skolemadstilbud i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Elevtalsprognose 2014
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Halvårsregnskab 2014
Beslutning: Godkendt
9. Budget 2015-2018
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017
Beslutning: Anbefales