Skoleudvalget

Skoleudvalget 16. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Møde mellem Danske Skoleelever
Beslutning: Til orientering
3. Visionsproces i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Virksomhedsrapportering pr. 31. august 2014
Beslutning: Godkendt
5. Tillægsbevillinger Skoleudvalget drift 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Personalearbejdspladser. 2. runde
Beslutning: Godkendt
7. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
8. Statistisk opfølgning på unge-strategien 1. kvartal 2014
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Tilstandsbeskrivelse SSP/Trivsel 2. kvartal 2014
Beslutning: Til orientering