Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 17. juni 2014
Beslutning: Til orientering
3. Besøgsrunde for Skoleudvalget andet halvår 2014
Beslutning: Godkendt
4. Taleinstituttets fremtidige organisering
Beslutning: Til orientering
5. Forsøgsordning med decentralt specialundervisningsbudget
Beslutning: Godkendt
6. Principper for evaluering i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2014
Beslutning: Godkendt
8. Budget 2015-2018 - Drøftelse
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. PCB-renovering af Mellervangskolen
Beslutning: Godkendt