Skoleudvalget

Skoleudvalget 18. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. 1. behandling fritidstilbud
Beslutning: Godkendt
3. 1. behandling - den åbne skole
Beslutning: Godkendt
4. 1. behandling Pædagogisk råd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. 2. behandling - Principdrøftelse vedr. skolebestyrelser
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. 2. behandling - Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
Beslutning: Godkendt
7. 2. behandling - Helhedstilbud for specialklasser og specialskoler
Beslutning: Godkendt
8. 2. behandling - De økonomiske rammer for omsætning af folkeskolereformen. 2. bølge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Konfirmationsforberedelse
Beslutning: Godkendt
10. Profilskoler i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Folkeskolereform - forslag til den videre centrale proces
Beslutning: Godkendt
12. Status på inklusionsindsatsen
Beslutning: Til orientering
13. Inklusion i overgangen fra dagtilbud til skole
Beslutning: Godkendt
14. Statistisk opfølgning på Unge-strategien 3. kvartal 2013
Beslutning: Til orientering
15. Proces- og handleplan vedr. PCB på 5 skoler i Aalborg Kommune
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Forlængelse af projekt "Tegn på sprog"
Beslutning: Godkendt
17. Årsberetning 2013
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Kvartalsrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering