Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. 2. behandling - den åbne skole.
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. 2. behandling - Pædagogisk råd
Beslutning: Godkendt
4. 2. behandling fritidstilbud
Beslutning: Godkendt
5. Status på PPR's fremtidige funktion
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. IT redegørelse
Beslutning: Til orientering
7. Virksomhedsrapportering pr. 30. april 2014
Beslutning: Godkendt
8. Ansøgning A. P. Møller Fonden
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Justering af Skoleforvaltningens organisation per 1. august 2014
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt